Hanuman chalisa in English PDF download

Hanuman Chalisa English Pdf

Hanuman Chalisa in English pdf
    ।। Doha।। 

Shri guru charana saroja raj, nija manu mukuru sudhari।
baranau raghubara bimala jasu, jo dayak phala chari॥


buddhiheen tanu janike, sumiro pavana-kumara।
bala budhi vidya dehu mohi, harvhu kalesha vikara॥


   ||Choupai||

jay hanumana gnyana guna sagara।
jay kapisa tihu loka ujagar॥ 1 ॥


rama duta atulita bala dhama।
anjani putra pavansut nama॥ 2 ॥


mahavira vikrama bajarangi।
kumati nivara sumati ke sangi॥ 3 ॥


kanchana barana biraja subesa।
kanana kundala kunchita kesa॥ 4 ॥


hatha bajra au dhvaja birajai।
kadhe munja janeu sajai॥ 5 ॥


shankara swayam kesari nandana।
teja pratāpa maha jaga bandana॥ 6 ॥


vidyavana guni ati chatura।
rama kaja karibe ko atura॥ 7 ॥


prabhu charitra sunibe ko rasiya।
rama lakhana sita mana basiya॥ 8 ॥


sukshma rupa dhari siyahi dikhava।
bikata rapa dhari lanka jarava॥ 9 ॥


bhima rupa dhari asura sahare।
ramachandra ke kaja savare॥ 10 ॥


laya sanjavani lakhana jiyae।
shri raghubira harashi ura lae॥ 11 ॥


raghupati kinhi bahut badai।
tuma mama priya bharathi sama bhai॥ 12 ॥


sahasa badana tumharo jasa gavai।
asa kahi shripati kantha lagavai॥ 13 ॥


sanakadika brahmadi munisa।
narada sarada sahita ahisa॥ 14 ॥

jama kubera dikpala jaha te।
kabi kobida kahi sakai kaha te॥ 15 ॥


tuma upakara sugrivahi kinha।
rama milaya rajapada dinha॥ 16 ॥


tumharo mantra bibhishana mana।
lankeshvara bhae saba jaga jana॥ 17 ॥


juga sahasra jojana para bhanu।
lilyo tahi madhura phala janu॥ 18 ॥


prabhu mudrika meli mukha mahi।
jaladhi laghi gaye acharaja nahi॥ 19 ॥


durgama kaja jagata ke jete।
sugama anugraha tumhare tete॥ 20 ॥


rama duare tuma rakhavare।
hota na agnya binu paisare॥ 21 ॥


saba sukha lahai tumhari sarana।
tuma rakshaka kahu ko darana॥ 22 ॥


apana teja samharo apai।
tinau loka haka te kapai॥ 23 ॥


bhuta pishacha nikata nahi avai।
mahabira jaba nama sunavai॥ 24 ॥


nasai roga harai saba pira।
japata nirantara hanumata bira॥ 25 ॥


sankata te hanumana chhudavai।
mana krama bachana dhyana jo lavai॥ 26 ॥


saba para rama tapasvi raja
tina ke kaja sakala tuma saja॥ 27 ॥


aura manoratha jo koi lavai।
Sohi amita jivana phala pavai॥ 28 ॥


charo juga para tapa tumhara।
hai parasiddha jagata ujiyyara॥ 29 ॥


sadhu santa ke tuma rakhavare।
asura nikandana rama dulare॥ 30 ॥


ashta siddhi nau nidhi ke data।
asa bara dinha janaki mata॥ 31 ॥


rama rasayana tumhare pasa।
sadar ho raghupati ke dasa॥ 32 ॥


tumhare bhajana rama ko pavai।
janama janama ke dukha bisaravai॥ 33 ॥


anta kala raghubara pura jai।
jaha janma hari bhakta kahai॥ 34 ॥


aura devata chitta na dharai।
hanumata sei sarba sukha karai॥ 35 ॥


sankata katai mitai saba pira।
jo sumirai hanumata balabira॥ 36 ॥


jaya jaya jaya hanumana gosai।
kripa karahu gurudeva ki nai॥ 37 ॥


jo sata bara patha kara koi।
chhutahi bandi maha sukha hoi॥ 38 ॥


jo yaha padhai hanumana chalisa।
hoya siddhi sakhi gavri sa॥ 39 ॥


tulasidas sada hari chera।
kijai natha hridaya maha dera॥ 40 ॥


     ||Doha||

pavantanay sankata harana mangala murati rupa।
rama lakhan sita sahita hridaya bashvu sura bhupa॥

Hanuman chalisa english

PostDOWNLOAD hanuman chalisa in English PDF
LanguageEnglish
Writer of Hanuman ChalisaSree Goswami Tulsidas
Doha3
Choupai40
Download hanuman chalisa in English PDF. _

Hanuman chalisa in English pdf– click the below click to download the Hanuman chalisa in English pdf to read it offline

Click Here To Download 👇👇👇👇

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *